Ajankohtaista

27.3.2020

A-porras avataan näillä näkymin kesäkuun alussa

Keskuskartanon työmaalle on määrätty käyntirajoituksia koronaviruksesta johtuen.  Pääurakoitsija Tehokuivaus/Polygon Finland Oy on päättänyt, että kaikilta ulkopuolisilta on työmaalle kokonaan pääsy kielletty tulevina viikkoina. Tämä koskee myös kaikkia osakkeenomistajia.

Keskuskartanon ensimmäinen porras (A) avataan näillä näkymin kesäkuussa. Alkuperäinen aikataulu on jonkin verran venynyt johtuen rakennusteknisistä syistä sekä koronaviruksen aiheuttamista tavaratoimitusten viivästymisistä.

Kiinteistölehti Lounais-Suomi 19.2.2020

11. kerroksen huoneistovarastojen seinärakenteet alkavat olla hahmollaan.
Näkymä yli Riihikedon kaupunginosan talon uudelleen rakennettavasta 11. kerroksesta.

10.12.2019

Keskuskartanossa asennetaan ikkunoita, raudoitetaan valuja ja valmistaudutaan talveen

Keskuskartanon jälleenrakennustyöt ovat joulun alla edenneet aikataulussa. Meneillään ovat isot valutyöt talon ylimmässä kerroksessa ja päädyissä sekä hissikuilujen kunnostus ensi kuussa alkavaa asennusta varten. Talon sisällä huoneistoremontit edistyvät myös koko ajan.

Lähestyvä talvi tuo työmaalle mukanaan myös uusia haasteita, joihin varustaudutaan asianmukaisesti. Yksi tärkeimmistä on lumenpudotuskanavien rakentaminen.

Talon katolta hissien konehuoneet on purettu. Hissikuilujen katot on raudoitettu ennen uuden välipohjan valamista.
Talveen varustaudutaan lumenpudotuskuilujen rakentamisella.

29.11.2019

Keskuskartanon lopullinen rakennuslupa on hyväksytty

Keskuskartano on 29.11.2019 saanut lopullisen rakennusluvan. Näin suunnitteluvaihe on pääosin ohi ja varsinainen uuden rakentaminen voi alkaa. Tähän mennessä töitä on tehty rakennusluvalla, joka on mahdollistanut raivaus-, purku- ja teline- yms. vastaavat työt.

Kokonaisuudessaan hanke on aikajanallaan nyt noin puolivälissä, kun pääosa purkutöistä ja jälleenrakentamisen valmistelytöistä on tehty tai ainakin käynnissä. Lähiviikkoina ja kuukausina työt tiivistyvät ja kiihtyvät, kun samaan aikaan ovat meneillään lähes kaikki talon sisä- ja ulkopuoliset työt. Työmaan vahvuus tulee kasvamaan noin 60 henkilöön.

Merkittävimmät uudistukset ja korjaukset:

 1. Saneerattavia huoneistoja 158 kpl
 2. Uudet hissit (5 kpl)
 3. Uudet ikkunat
 4. Uusi katto, uudet päädyt sekä julkisivut
 5. Uusi saunaosasto
 6. Uusi talopesula
 7. Uudet huoneistovarastot ja yläkerran palo-osastointi sekä savunpoisto
 8. Uudet ulko-ovet esteettömiksi
 9. Uusi antenniverkko
 10. Viemärisaneeraus
 11. Porrashuoneiden korjaus
 12. Tuuletusparvekkeiden maalaus ja korjaus

Palon jälkeistä aikataulua on tähän mennessä ollut vaikea arvioida, koska palovahinkoon liittyvien töiden ja siihen liittyvien saneerauksien suunnittelut ovat olleet vielä kesken ja tekijät kilpailutuksessa. Nyt palapelin kaikki osat ovat koossa ja varsinainen jälleenrakentaminen on käynnistynyt.

Viimeiset ulkopuoliset työt valmistuvat ensi vuoden elokuun loppuun mennessä, mutta sitä ennen talo avataan vaiheittain eli porras kerrallaan asukkaille kevään ja alkukesän aikana.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 7-8 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana toimii Tehokuivaus Oy, joka vastaa talon sisäpuolisista töistä. Uuden katon ja julkisivut rakentaa Astora-Rakennus Oy.

Kaikki tulipaloon liittyvien korjausten kustannukset korvataan kiinteistön täysarvovakuutuksesta. Taloyhtiön vakuutusyhtiö on Pohjola Vakuutus.

20.11.2019

Keskuskartanon saneerauksen näkyvin osuus alkaa joulukuussa. Talo avataan asukkaille ensi kevään aikana.

Viime toukokuussa tulipalossa vaurioituneen Keskuskartanon saneerauksen ja jälleenrakennuksen ulospäin näkyvin osuus on käynnistymässä. Urakoitsijaksi valittu Astora-Rakennus Oy aloittaa palaneen katon sekä vaurioituneiden julkisivujen korjausurakan joulukuun alussa.

Katon ja julkisivujen toteutukseen valikoitui tekijä, jolla on kokemusta vastaavien hankkeiden toteuttamisesta. Erityisen vaativaksi rakentamisen tekee Keskuskartanon koko ja rakennuksen korkeus. Urakan merkittävimpiä osia ovat talon palaneiden päätyjen ja katon jälleenrakentaminen sekä koko rakennuksen julkisivu-uudistus.

Tähän mennessä Keskuskartanossa on tehty talon sisäpuolisia töitä Tehokuivaus Oy:n toimesta. Raivaustöiden sekä väliaikaisen vesikatteen rakentamisen jälkeen, ja jo niiden aikana, aloitettiin vaurioituneiden huoneistojen purku- ja kuivaustyöt, jotka ovat edenneen aikataulussa. Tällä hetkellä osassa huoneistoja tehdään jo pintojen jälleenrakennustöitä.

Myös vanhojen hissien purkaminen on loppusuoralla. Uusien hissien asentaminen alkaa tammikuun toisella viikolla. Hissitoimittaja on Schindler Oy, joka hoitaa vanhojen purkamisen ja uusien asentamisen.

Omilla sektoreillaan ahertavat tällä hetkellä myös mm. antenni- ja sähköjärjestelmiä uusivat ammattilaiset sekä talon viemäröinnin saneeraajat. Viimeksi mainittujen työ valmistuu joulukuun loppuun mennessä.

Marraskuun loppupuolella käynnistyy myös ikkunoiden uusiminen.

Työmaan kokonaisvahvuus on tällä hetkellä 35 henkeä. Kiihkein vaihe on tulevan vuoden tammi-huhtikuussa, jolloin töitä tehdään mahdollisesti jopa kahdessa vuorossa. Tuolloin Keskuskartanon jälleenrakennus työllistää enimmillään noin 60 ammattilaista. Heistä pääosa tulee Porin työssäkäyntialueelta.

Alkuvuodesta ovat samaan aikaan käynnissä huoneistosaneeraukset, uusien sauna- ja pesuosastojen rakentaminen, uusien hissien asennukset, uusien ikkunoiden asentaminen, katon ja ulkokuoren jälleenrakennus sekä ilmastointi-, putki- ja sähkötyöt.

Projektin mittavin urakka työtunneissa mitattuna on huoneistojen saneeraaminen. Niistä töistä kuten edelleen jatkuvista purku- ja kuivaustöistä vastaa Tehokuivaus Oy.  Sen ja Astora-Rakennus  Oy:n lisäksi työmaalla toimii lukuisa joukko alihankkijoita, joista voi mainita ikkunaurakasta vastaavan Kaskipuu Oy:n sekä viemärisaneerauksen operoivan Suomen Putkiuudistus Oy:n.

Pääsuunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Küttner.

Rakennuttajan ja projektijohdon tehtäviä hoitaa Ramboll Finland Oy.

Tulipalosaneerauksen kustannusarvio on noin kuusi ja puoli miljoonaa euroa, joka korvataan täysimääräisesti talon täysarvovakuutuksesta. Lisäksi taloyhtiö sijoittaa noin 1,3 miljoonaa euroa viemärisaneeraukseen, ikkunaremonttiin, hissien uusimiseen sekä muihin pienempiin perusparannuksiin.

Keskuskartano valmistuu kokonaisuudessaan ensi kesänä. Talo avataan asukkaille porras kerrallaan sen jälkeen, kun avattavan portaan hissi ja talotekniikkaa on saatu uudistettua. Ensimmäiset portaat avataan maalis-huhtikuussa 2020. Viimeisenä valmistuu talon julkisivu, joka on valmis kaikilta osiltaan heinäkuun loppuun mennessä. Sitä ennen talon kaikki portaat on jo suunnitelman mukaan avattu.

20.11.2019

Keskuskartanon merkittävimmät korjauskohteet ja uudistukset

 1. Saneerattavia huoneistoja 158 kpl, joista 11. kerroksen 6 asuntoa täysin uusia
 2. Uudet hissit (5 kpl)
 3. Uudet ikkunat
 4. Uusi katto, uudet päädyt sekä julkisivut
 5. Uusi saunaosasto
 6. Uusi talopesula
 7. Uudet huoneistovarastot ja yläkerran palo-osastointi
 8. Uudet ulko-ovet esteettömiksi
 9. Uusi antenniverkko
 10. Viemärisaneeraus
 11. Porrashuoneiden korjaus
 12. Tuuletusparvekkeiden maalaus ja korjaus